Jianyuanchun packing material Co.,Ltd
LONGXING PLASTIC FILM
Jianyuanchun Chemical Co.,Ltd.
 
Message Home  »  Message
Title: *
Name: *
Contact: *
Content: *
 
 

Shandong Shouguang Jianyuanchun Co.,Ltd. Add:108 Gongyuan Xijie Road, Shouguang, Shandong.
Tel:86-536-5200558 5201888 Fax:86-536-5200588  
Copyright © Jianyuanchuan All rights Reserved

HomeTop
魯ICP備07018365 魯通管市函[2003]341號